ZWielkiP

ZrodzinnegoW 1

Modlitwa do MB Piekarskiej Lekarki